fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Náš tím

Poradcovia

Výživoví poradcovia v projekte "Pestrá potrava" majú potrebnú kvalifikáciu a sú priebežne doučovaný. Prevádzajú odborné poradenstvo na vysokej úrovni. Preškolený výživový poradca je pripravený pomôcť s úpravou školského jedálneho lístku, desiatych, obedov, sortimentu kantín a automatov, venuje sa žiakom, rodičom aj učiteľom pri realizácii projektových dňov, poskytuje individuálne alebo skupinové konzultácie.

Máte záujem o zmeny stravovania vo svojej škole? Oslovte svojho výživového poradca:

map_sk
Image

Andrea Benčoková

Image

Mgr. Erzsébet Boráros

Image

Klaudia Cigáneková

Image

Mgr. Eva Deckárová

Image

Libuša Gagová

  • Oblast působení: Nové Mesto nad Váhom, Myjava

  • Telefón: 903 232 070

  • Email: gagova@nutrifood.sk