fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Čo presadzujeme

Čo presadzujeme

Aktívny prístup:

• Pôsobíme vo všetkých regiónoch republiky prostredníctvom kvalifikovaných výživových poradcov a nutričných terapeutov (sú v mieste a dosahu školy, poznajú prostredie, môžu aktívne pomáhať so zmenami životného štýlu nielen škole, ale tiež žiakom a ich rodičom)

• Realizujeme projektové dni na školách a škôlkach (s dôrazom na aktívne zapojenie žiakov pri príprave zdravého a kvalitného jedla bez chémie)

• Organizujeme prednášky, stretnutia s rodičmi, besedy, školení pre učiteľov, kuchárky, vedúcich školských jedální

• Pomáhame s prípravou jedálneho lístku, zaraďovaním pestrej ponuky potravín

• Podporujeme rôzne športové aktivity a význam pohybu v živote detí aj dospelých

 

Kvalitné potraviny bez zbytočnej chémie

• Odporučíme školám vhodné potraviny a spojíme ich s dodávateľmi – týka sa školskej jedálne aj kantíny

• Kladieme dôraz na zdravú kulinárnu prípravu (NIE prepálené tuky, NIE priveľa cukru, sladkých jedál a nápojov)

• Pomôžeme zostaviť sortiment školským kantínam aj bufetom (v rámci platnej legislatívy)

 

Pravidelný šport ako automatická súčasť života

Dieťa spravidla kopíruje stravovacie zvyklosti a životný štýl rodičov, pričom v dnešnom hektickom svete nie je čas na dôležité pohybové aktivity, ktoré by v každodennom živote dieťaťa ani dospelého nemali chýbať.

Kombinácia nevhodného jedla a nízkej alebo nulovej pohybovej aktivity vedie k nárastu detskej obezity a rozvoju ďalších civilizačných ochorení. Snažíme sa preto pri našich aktivitách v rámci projektu začleniť aj pohybovú zložku a zdôrazňovať deťom dôležitosť pohybu pri všetkých činnostiach.

 

Naša skúsenosť

Do projektu Pestrá strava sa od roku 2014 zapojilo už 148 škôl s 75 000 deťmi! Zapojte aj vašu školu!