fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Metodika

Popis

Projektové dni realizujeme s deťmi v materských a základných školách v spolupráci s projektom Zdravýživka pre všetkých. Snažíme sa naučiť deti a ideálne aj rodičov vytvárať vlastné nutrične hodnotné jedlá a zdôrazňovať dôležitosť kvalitných raňajok a desiaty. Deti aktívne zapájame do procesu prípravy pokrmov a predstavujeme im pre nich často netypické potraviny a suroviny, z ktorých sa dajú vyrobiť chutné a zdravé raňajky. Behom realizácie jedál deti poučíme o význame zdravého stravovania, o význame a funkcii jednotlivých živín, či o zložení potravín. Zmyslom je naučiť žiakov chutné jedlo nielen pripraviť, ale aj „predať“ formou reklamy, ktorú si sami vytvoria a navrhnúť predajnú cenu. Projektové dni často spojíme s rodičovskými schôdzkami, kedy sa akcie majú možnosť zúčastniť aj rodičia.

Účastníci projektových dní

• Deti

• Triedna učiteľka

• Výživový poradca, nutričný terapeut

• Vedúci školskej jedálne, kuchárky Prenajímateľ kantín

Metodika kladie dôraz na

• Dodržiavanie hygienických zásad a návykov

• Znížený obsah cukru v potravinách

• Spojenie zdravého a pravidelného stravovania so športom

• Jednotnú metodiku projektových dní

• Nutrične vyváženú stravu

• Zaradenie potravín bez zbytočnej chémie