fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Náš tím

image

Gabriela Huberová

Od februára 2014 pracujem na plný úväzok ako nutričná poradkyňa v Dunajskej Strede a od júna 2018 v Győri (Maďarsko). V tejto oblasti som začala pracovať  na základe školenia firmy Nutrifood a svoje znalosti som rozšírila ďalším certifikovaným vzdelávaním :  akreditovaný kurz  Poradca pre výživu s AVP SR, NUTRIS – Špecialista na detskú výživu, NUTRIFOOD  -  Prevencia civilizačných  chorôb pomocou výživy,  NUTRIFOOD – Odborný poradca a odborné výživové poradenstvo, AVP SR -  Výživa  seniorov -          PLANEAT  - licencia na výživový software,  Táplálkozásbeállítás (Seminár „NASTAVENIE JEDÁNIČKA“ na Lekárskej Univerzity Semmelweisa v Budapešti),  ktorý sa zaoberá  funkcionálnou potravinovou biológiou,  profilmi metabolizmov, nastavením individuálnych jedálničkov podľa metabolizmu.Od roku 2012 prevádzkujem vlastné E-Fit EMS fitness štúdio, usporadúvam školenia pre trénerov, resp. fyzioterapeutov o používaní fitness prístroja.Výchovu a vedenie detí k zdravému stravovaniu a športu pokladám za veľmi dôležitý faktor. V našej rodine nebol ani jeden z týchto faktorov relevantný, „do veľkého sveta“ som vykročila ako chorľavá a obézna mladá žena. Na šťastie sú dnes rodičia viac prístupní a s radosťou im pomôžem, keď prídu za mnou pre rady. Škoda, že mne v mladosti nikto neporadil, akým spôsobom je potrebné položiť základy zdravej výživy. Y toho dôvodu pokladám program Pestrá strava za výnimočný, pretože dokáže vniesť do každodenného života detí význam a dôležitosť vedomého stravovania.

Oblast působení
Dunajská Streda
Telefon
0904128013
Email
Web

 

Zpět na seznam