fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zapojené školy

image

ZŠ Hutnická Spišská Nová Ves

 

 • výučba anglického jazyka už od 1. ročníka 
 • od 5. ročníka rozvíjanie získaných jazykových schopností v 1. cudzom jazyku posilnením časovej dotácie hodín cudzieho jazyka
 • výučba 2. cudzieho jazyka - ruského alebo nemeckého - podľa záujmu žiakov od 7. ročníka
 • rozvoj digitálnej gramotnosti formou záujmových útvarov a povinných predmetov
 • rozvoj kreativity, talentu, záujmu žiakov poskytovaním širokej škály záujmových útvarov
 • činnosť školského klubu detí je zabezpečená v ranných hodinách od 6.30 hod a v popoludňajších hodinách do 16:30 hod.
 • v priestoroch školy uskutočňuje svoju činnosť Základná umelecká škola na Fabíniho ulici v Sp. Novej Vsi - odbor tanečný
 • realizácia špecializovanej starostlivosti o deti s autizmom a vzdelávanie detí s autizmom v podmiekach ZŠ
 • vzdelávanie a starostlivosť o integrovaných žiakov v bežnej ZŠ - školský špeciálny pedagóg pre začlenených žiakov
 • individuálna práca s nadanými žiakmi a dosahovanie výborných výsledkov v olympiádach a súťažiach
 • možnosti využívania športového areálu vo voľnočasových aktivitách nielen pre žiakov ale i širšiu verejnosť - tenisový kurt, ľadová plocha, multifunkčné ihrisko

 

 

Adresa: Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01

 

Zpět na seznam